Spodní prádlo

Úpavan spodní prádlo

Položek: 0 ks
Cena celkem: 0 Kč
přejít do košíku

Globální grant Educa / OP LZZ

 

OBDRŽELI JSME DOTACI NA GRANTOVÝ PROJEKT Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU

Od 1.1. 2011 probíhala do 31.5. 2012 v naší společnosti realizace grantového projektu Kompetence, kvalita, konkurenceschopnost, na který jsme rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželi dotaci ve výši 1 485 162,40 Kč z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti organizace prostřednictvím vzdělávání a tréninku ke zvýšení produktivity a efektivity výrobního procesu a  kvality výrobků.

Specifickým cílem projektu byla realizace 6 klíčových aktivit, z toho:

  • 4 klíčové aktivity specifického vzdělávání zaměřené na specifické znalosti a trénink dovedností umožňující zvýšení výkonnosti, kvality a produktivity výrobního procesu a zavedení metod štíhlé výroby
  • 1 klíčová aktivita obecného vzdělávání zaměřená na přípravu týmu interních školitelů specifického vzdělávání

AKTIVITY (REALIZACE PROJEKTU)

Březen 2011
Příprava a zaškolení "Interních školitelů" KA 5 v rozsahu 16 hodin / skupinové školení /. Jedná se o 6 výrobních zaměstnanců, kteří se budou zapojovat do tréninkových programů ve výrobě v rámci projektu.
Vydáno osvědčení.

Duben – prosinec 2011
Realizace specifického vzdělávacího programu "Technologické minimum" KA 2
Program byl realizován prostřednictvím interních školitelů-lektorů, se zaměřením  na sjednocení specifických znalostí o materiálech, strojích, technologických postupech a organizaci výroby. Do programu  bylo zařazeno 18 šiček, 3 řezačky, 2 výstupní kontroly
v celkovém rozsahu 40 hodin / skupinové školení /.
V únoru 2012 proběhlo doškolení některých zaměstnanců, z důvodu nemoci.
Vydáno osvědčení.

Duben – prosinec 2011
Realizace specifického tréninkového programu "Zvýšení výkonnosti a kvality" KA 3
Koučinkem a tréninkem zvýšit zručnost a přesnost při zvládání technologických operací a dosáhnout zastupitelnosti pro různé typy operací při zajištění plně kvalifikovaného výkonu.
Do programu je zařazeno 19 šiček, u kterých probíhá individuální zaškolení a pokračuje do roku 2012 v celkovém  rozsahu cca 20 hodin.

Srpen – prosinec 2011
Realizace specifického tréninkového programu "Flexibilita" KA 4
Zvýšení flexibility švadlen a střihaček pro operativní změny v organizaci výroby.
Program je realizován pro 11 zaměstnanců / šičky, řezačky, výstupní kontroly /  prostřednictvím interních školitelů-lektorů. Zaškolení prováděno individuálně a pokračuje do  roku 2012 v celkovém rozsahu cca 45 hodin.

AKTIVITY (REALIZACE PROJEKTU)

Září 2011, leden 2012
Workshopy k optimalizaci výrobního procesu
V těchto měsících proběhlo školení zaměstnanců k optimalizaci výrobního procesu za pomocí Základu štíhlé výroby. Praktické ukázky přímo na pracovišti. Školení proběhlo v uvedených měsících ve dvou dnech  po 8 hodinách. Aktivita byla realizována dodavatelsky.
Vydáno osvědčení.

Leden 2012 – březen 2012
Specifický tréninkový program "Flexibilita" KA 4
Zvýšení flexibility švadlen a střihaček pro operativní změny v organizaci výroby
- individuální tréninkový program vedený prostřednictvím interních školitelů-lektorů.
Specifický program byl ukončen v měsíci březnu 2012. Celý program probíhal od srpna 2011 do března 2012.
Vydáno Osvědčení.

Leden 2012 – duben 2012
Pokračování realizace specifického tréninkového programu "Zvýšení výkonnosti a kvality" KA 3 - Koučinkem a tréninkem zvýšit zručnost a přesnost při zvládání technologických operací a dosáhnout zastupitelnosti pro různé typy operací při zajištění plně kvalifikovaného výkonu - zaškolení 19 šiček je realizováno individuálně prostřednictvím interních školitelů-lektorů. Aktivita bude pokračovat do měsíce května 2012.

V měsíci květnu 2012 bude ukončen celý vzdělávací a tréninkový program.
Zaměstnancům (cílovým skupinám), kteří se účastnili Specifických programů a jsou v současné době v dlouhodobé nemoci bude umožněno Interními lektory doškolení na náklady firmy.

AKTIVITY (REALIZACE PROJEKTU) UKONČENÍ 

Květen 2012
Dokončení Realizace specifického tréninkového programu "Zvýšení výkonnosti a kvality" KA 3 / program trval celkem od dubna 2011 do května 2012 /
Koučinkem a tréninkem zvýšit zručnost a přesnost při zvládání technologických operací a dosáhnout zastupitelnosti pro různé typy operací při zajištění plně kvalifikovaného výkonu.
Program ukončilo 17 šiček, u kterých probíhalo  individuální zaškolení výše vyjmenovaných aktivit v celkovém rozsahu cca 25  hodin.
Cílem tohoto specifického programu bylo připravit zaměstnance na nástup nových technologií a rozšířit celkový obraz o vývoji v oblasti spodního prádla. Osvojit si co největší zastupitelnost na jednotlivých operacích výrobků, ale i zvýšit počet obsluhovaných druhů šicích strojů. Procvičit si co nejvíce technologických operací, tím i zároveň  zvýšit zručnost a flexibilitu jednotlivých šiček.
V závěrečné části byla celková oblast školení vyhodnocena, zároveň byl i vyhodnocen celkový  obsah všech školících aktivit a přínos celého vzdělávacího projektu. Plánované cíle byly splněny a celkový přínos všemi účastníky hodnocen kladně.

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ OP LZZ  CZ.1.04/1.1.04/60.00190

Od 1.1. 2011 probíhala do 31.5. 2012 v naší společnosti realizace grantového projektu Kompetence, kvalita, konkurenceschopnost, na který jsme rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu obdrželi dotaci ve výši 1 485 162,40 Kč z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení konkurenceschopnosti organizace prostřednictvím vzdělávání a tréninku ke zvýšení produktivity a efektivity výrobního procesu a  kvality výrobků.

Specifickým cílem projektu byla realizace 6 klíčových aktivit, z toho:

- 4 klíčové aktivity specifického vzdělávání zaměřené na specifické znalosti a trénink dovedností umožňující zvýšení výkonnosti, kvality a produktivity výrobního procesu a zavedení metod štíhlé výroby

- 1 klíčová aktivita obecného vzdělávání zaměřená na přípravu týmu interních školitelů specifického vzdělávání

Aktivity ( realizace projektu )

V měsíci březnu 2011 probíhala Příprava a zaškolení „ Interních školitelů „ . Jedná se o 6 výrobních zaměstnanců, kteří se budou zapojovat do tréninkových programů ve výrobě v rámci projektu i po jeho ukončení v rámci výrobního procesu.

V měsíci dubnu 2011 začala realizace specifického vzdělávacího programu „ Technologické minimum“. Program byl realizován prostřednictvím interních  a externích lektorů se zaměřením  na sjednocení specifických znalostí o materiálech, strojích, technologických postupech a organizaci výroby. Do programu  bylo zařazeno 18 šiček, 3 řezačky, 2 výstupní kontroly. Tento program byl ukončen v prosinci 2011. Po doškolení zaměstnanců, kterým z důvodu nemoci chyběla část osnovy z roku 2011, proběhlo v měsíci únoru 2012  ověření znalostí testem.

V měsíci dubnu 2011 začala též realizace  specifického tréninkového programu „ Zvýšení výkonnosti a kvality „. Program byl zaměřen koučinkem a tréninkem  dosáhnout  zvýšení zručnosti a přesnosti při zvládání technologických operací, dále jak dosáhnout také větší zastupitelnosti pro různé typy operací při zajištění plně kvalifikovaného výkonu.

Do programu bylo zařazeno 19 šiček, u kterých probíhalo individuální zaškolení. Program pokračoval do května 2012.

V měsíci srpnu 2011 začala realizace specifického tréninkového programu „ Flexibilita „ . Program byl zaměřen na zvýšení flexibility švadlen a střihaček pro operativní změny v organizaci výroby. Program byl realizován pro 11 zaměstnanců / šičky, řezačky, výstupní kontroly /  prostřednictvím interních lektorů. Zaškolení bylo prováděno individuálně a bylo ukončeno v měsíci březnu 2012.

V měsíci září 2011 a lednu 2012 byly realizovány Workshopy k optimalizaci výrobního procesu Základy štíhlé výroby. Praktické ukázky proběhly přímo na pracovišti pro 24 školených zaměstnanců.

V závěrečné části projektu byla celková oblast školení vyhodnocena, zároveň byl i vyhodnocen celkový  obsah všech školících aktivit a přínos celého vzdělávacího projektu. Ze čtyř vzdělávacích programů bylo vydáno Osvědčení.

Skutečné čerpání schválených prostředků 1423119,10 Kč.

Plánované cíle byly splněny a celkový přínos všemi účastníky hodnocen kladně.

V TRUTNOVĚ 31.5.2012

Po vyhodnocení závěrečné monitorovací zprávy ze dne 23. října 2012  Agenturou pro podporu  podnikání a investic CzechInvestu, činí celková schválená a vyplacená částka dotace ÚPAVANU  TRUTNOV v  tomto projektu 1 381 350,48 Kč.

V Trutnově  31. 10. 2012.